Skov.

Skov.

Rank 10
Points 71683742 - -28423
Battles 40018 - 21