Skov.

Skov.

Rank 11
Points 77201541 - -209531
Battles 43953 - 71